Arbetsvärdering

En viktigt del av lönekartläggningen är en korrekt arbetsvärdering

Arbetsvärdering är för många en av svåraste delen i en lönekartläggning. Kartläggningen av likvärdigt arbete är en genomgång av kraven i arbetena. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen ska ta hänsyn till kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. När du bedömer arbetets natur ska du särskilt tänka på arbetsförhållanden.

Arbetsvärdering
Arbetsvärdering

Det är viktigt att analysen verkligen innebär en analys och inte bara ett tyckande och för det krävs det ett systematiskt tillvägagångssätt.

Bedömningen av arbetenas svårighetsgrad ska ske på ett konsekvent sätt utan hänsyn till vem som utför arbetet. Det innebär att ni bör bedöma och värdera alla arbeten utifrån samma ”måttstock”. För detta behövs en lämplig metod för att kunna göra en strukturerad genomgång av arbetena där alla viktiga krav i arbetet blir belysta.

De viktigaste stegen i en arbetsvärdering är:

  • Anpassa faktorplan
  • Anpassa faktorbeskrivningar
  • Viktning
  • Värdering av arbeten
  • Indelning i likvärdiga arbeten

HR-Boxens modul för arbetsvärdering

HR-Boxen stödjer hela processen från vikting av faktorer til värdering av arbeten. Det är en webbaserad lösning med möjlighet att spara ditt arbete i Excel. Modulen anpassar du till just er verksamhet genom att anpassa faktorer, nivåer och viktning.

faktorplan
Faktorplan

Systemet utgår från diskrimineringslagens huvudområden – kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden – en förutsättning för att definiera likvärdiga arbeten.

Bedömning av arbeten i HR-Boxen

Arbetsvärdering i HR-Boxen
Arbetsvärdering i HR-Boxen

När arbetsvärdering är klar så är det dags att analysera om det finns löneskillnader inom likvärdiga arbeten.

Det finns några rättsfall om likvärdig arbeten som kan vara intressanta att ta del av. Du kan läsa via länken nedan:

https://lagen.nu/dom/ad/2001:76

Här kan du läsa mer om vår systemstöd för lönekartläggning .Om du önskar få en webbvinsning av vårt systemstöd kontaka oss genom att skicka ett mail till info@hrfokus.se