Arbetsvärdering

Kartläggningen av likvärdigt arbete är en genomgång av kraven i arbetena. Arbetsuppgifterna ska bedömas utifrån vad de kräver av den som utför dem. Bedömningen ska göras, till exempel av de kunskaper och färdigheter, det ansvar och den ansträngning arbetsuppgifterna kräver. Vidare ska särskilt arbetsförhållandena som gäller för respektive arbete bedömas.

Arbetsvärdering i HR-Boxen

Att bedöma ett arbetes svårighetsgrad är inte lätt och det krävs ett systematiskt tillvägagångssätt för att undvika ”tyckande”.

Bedömningen av arbetenas svårighetsgrad ska ske på ett konsekvent sätt utan hänsyn till vem som utför arbetet. Alla arbeten bör därför bedömas och värderas utifrån samma ”måttstock”. Här behövs en lämplig metod för att kunna göra en strukturerad genomgång av arbetena där alla viktiga krav i arbetet blir belysta.

När du är klar med arbetsvärderingen så kan du i HR-Boxen fortsätta med lönekartläggning.

Analys av likvärdiga arbeten

HR-Boxens modul för arbetsvärdering

HR-Boxen stödjer hela processen från vikting av faktorer til värdering av arbeten.

Faktorplan arbetsvärdering

Det är en webbaserad lösning med möjlighet att spara ditt arbete i Excel.