Boken “Att lyckas med HR-Nyckeltal”

I september släpper vi vår nya bok Att lyckas med HR-Nyckeltal Beskrivning av boken: Inom ekonomi har det under flera hundra år vuxit fram genomarbetade nyckeltal som beskriver organisationen med begrepp som omsättning, tillväxt, vinst och lönsamhet. Om du jobbar inom HR så har du redan förstått att ett företags framgångar skapas av anställda, men inom HR-området finns inte samma tradition som inom ekonomi med … Fortsätt läsa Boken “Att lyckas med HR-Nyckeltal”

Att beräkna sjukfrånvaro

Två olika sätt att mäta sjukfrånvaro   Idag är kravet på att redovisa sjukfrånvaro i årsredovisningen borttaget sedan mer än 10 år men de flesta lite större organisationer redovisar sjukfrånvaron årsvis eller oftare. Ett viktigt nyckeltal som många följer över tiden. Det är viktigt både ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. När det var obligatorisk att redovisa sjukfrånvaro i årsredovisningen  väcktes frågan om … Fortsätt läsa Att beräkna sjukfrånvaro

7 lektioner om HR-Nyckeltal

HR Fokus AB genomför nu löpande 7 lektioner på webben om HR-Nyckeltal. Lektionerna genomförs digitalt och du kan välja att delta i enstaka lektioner som intresserar dig eller hela serien av lektioner. Lektionerna är fristående och du kan börja och sluta var du vill. Varje lektion är på 45 minuter och genomförs onsdagar 13.30 – 14.15. Första lektionen startar vecka 9, onsdag 3 mars. Max … Fortsätt läsa 7 lektioner om HR-Nyckeltal

Resursanvändning av personal

”Personalen är vår viktigaste resurs” ”Personalen står för 80 % av alla våra kostnader” Många tycker det är svårt att veta hur man ska mäta resursanvändningen av personalen, den viktigaste och dyraste resursen. Några svårigheter: En del jobbar heltid, andra deltid eller på timmar. Personal börjar och slutar under året. Det finns olika många arbetsdagar under året  mellan månaderna. Skillnaden mellan en månad med 23 … Fortsätt läsa Resursanvändning av personal

Mäta löneutveckling

Det finns flera mått för att mäta och förstå löneutveckling. I detta inlägg finns på slutet lästips om du vill fördjupa dig kring löneutveckling. Här några begrepp att börja med innan man börjar mäta löneutveckling: Urval av personer / population Vilka personer ska ingå i urvalet, vilken population?Alla anställda eller bara tillsvidare anställda, bara personer med månadslön?Bara anställda eller också inhyrd personal? Mättidpunkter Löneutveckling är … Fortsätt läsa Mäta löneutveckling