Skolboxen

Tilläggsystem för beräkning av ferielön & uppehållslön

Lärarnas ferielön är idag mer än 20 % av deras totala lönekostnad. Med Skolboxen kan du på ett enkelt sätt säkerställa att ferielönen blir korrekt och samtidigt underlätta er löneadministration betydligt.

Skolboxen har varit i drift sedan våren 2006. Idag används programmet av mer än 120 kunder. Våra kunder består av dels stora friskolekoncerner med ett  par tusen lärare och dels av mindre fristående friskolor med 10-20 lärare.

Korrekt beräkning enligt  avtalen

Skolboxen- för ferie-och uppehållslön

Skolboxen gör beräkningarna snabbt på data från ert befintliga lönesystem och utgår från de olika avtalen som finns inom friskolebranschen.

Vad gör Skolboxen?

  • Beräknar ferielön & uppehållslön
  • Skapar lönetransaktioner till ert lönesystem
  • Skapar rapporter för ferielöneskuld & uppehållslöneskuld ferie2
  • Kan hantera flera olika bolag och verksamhetsår.
 

Integration med ert befintliga lönesystem

Skolboxen är ett tilläggsystem till ert befintliga lönesystem och är integrerat med flera av de vanligaste standardlönesystem på den svenska marknaden idag.   

Tillägssystem
  • Visma Lön 300
  • Visma Lön 600
  • Agda
  • Flex Lön
  • Kontek Lön Classic
  • Hogia & Hogia Lön Plus

Vad kostar Skolboxen?

Kostnaden för Skolboxen baseras på antal anställda med ferie-/uppehållslön. Vid intresse bokar vi gärna in en webbvisning av programmet. Därefter skickar vi offert efter överenskommelse. Det som ingår på köpet är en tillgänglig och kunig support. I och med att ferielöner utbetalas 5 månader om året så är supporten välbehövd och uppskattad.

Kontakta oss på info@hrfokus.se alt 019- 019-26 99 20

Läs gärna vår samanfattning där vi beskriver varför det är lönsamt att investera i Skolboxen.

https://hrfokus.se/varfor-ar-det-lonsamt-att-investera-i-skolboxen/

Ska ni införa ferielön?

Vi har arbetat med ferielön i mer än 10 år och bistår gärna med tips och råd vid införandet av ferielön. Eftersom ferietjänst är en tjänst som är anpassad efter skolans behov och är speciell för läraryrket så det specifikt och många gånger svårt inledningsvis. Ferietjänst skiljer sig från semestertjänst och de avtalen som finns inom friskolebranchen skiljer sig också åt. Vad bör man kunna? Vad ska man tänka på praktiskt eller ekonomiskt? Fråga oss gärna! Skicka ett mail till info@hrfokus.se eller ring oss på  019-26 99 20

Utbildningar i ferielön & Skolboxen

Uppstartsutbildning 3 x 45 min i samband med köp av Skolboxen. Vi anordnar fristående kurser i ferielönehantering halvårsvis. Våra webbaserade utbildningar är mest populära för att de kan bokas med kort varsel. Dessutom kräver de endast tillgång till en dator och en telefon.

Mer om våra utbildningar kan du läsa här.

Efter att upparbetat en unik och bred erfarenhet av ferielön bestämde vi oss att skriva en bok om ferie-och uppehållslön. Läs mer och beställ boken här.

För att begära en offert, fyll i formuläret nedan

Boka en visning här

Det går även att koppla på våra HR-moduler i Skolboxen. Lönekartläggning är exempevis ett lagstadgard krav för företag med fler än 10 anställda. Det som inte är lagstadgad men minst lika viktigt är ockå att ha koll på personalkostaner, sjukfrånvaro eller personalomsättning. Mer om våra HR-lösningar hittar du här