HR-utbildningar

Know it and Do it!

HR Fokus AB genomför nu löpande 7 lektioner på webben om HR-Nyckeltal. Lektionerna genomförs digitalt och du kan välja att delta i enstaka lektioner som intresserar dig eller hela serien av lektioner.

Lektionerna är fristående och du kan börja och sluta var du vil. Varje lektion är på 45 minuter och genomförs onsdagar 13.30 – 14.15. Första lektionen startar vecka 9, onsdag 3 mars. Max 10 deltagare per lektion och vi genomför lektioner även med 1 deltagare.

Om ni vill ha kundanpassade lektioner enbart för er organisation kan vi lämna offert på detta.

6 av Lektionerna om HR-Nyckeltal vänder sig till alla -oavsett bransch eller vilka system ni arbetar med – och målsättningen är att ni som deltagare ska lära er mer om de ämnen vi avhandlar och inte lösningar med ett bestämt system. Lektion 7 handlar om vårt system HR-Boxen som är integrerat med ett dussin olika lönesystem i Norden.


Kostnad: 
enstaka lektioner kostar 975 kr per lektion, alla 7 lektionerna kostar 5 500 kr, exklusive moms.

Anmälan: skicka anmälan om vilka lektioner du vill delta i till info@hrfokus.se, senast 24 februari. 

Tider:

  • Lektion 1 onsdag 3 mars: Därför HR-Nyckeltal och HR-Analyser
  • Lektion 2 onsdag 10 mars: Personalstruktur & Personalomsättning
  • Lektion 3 onsdag 17 mars: Resursanvändning, HTE/FTE och årsarbetskraft 
  • Lektion 4 onsdag 24 mars: Lönestruktur & löneutveckling
  • Lektion 5 onsdag 31 mars: Närvaro & Frånvaro
  • Lektion 6 onsdag 7 april: Personalkostnader
  • Lektion 7: onsdag 14 april: HR-Nyckeltal med HR-Boxen, som datalager eller färdig lösning.

Mer information om kursens innehåll kan fås genom att ladda ner PDF-filen lite längre ner på sidan.

Ny omgång av lektionerna börjar 21 april och fortsätter i 7 veckor.

Kursdeltagarna får ett ex av vår bok om HR-Nyckeltal och Personalanalyser, släpps våren 2021. 

Har du frågor?

Hör av dig via epost, info@hrfokus.se eller ring 019 26 99 20 

Välkommen!

Mer info om kursen och kursinnehåll:

Nedan kan du ladda ner en PDF:fil mer med info om kursen:

Löneanalys och lönekartläggning

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdiga arbeten. Kartläggningen görs för att upptäcka om det finns skillnader i lön som grundar sig i kön, och därmed är osakliga. Lönekartläggning är ett verktyg för att säkra jämställda löner.

Att genomföra en lönekartläggning är tidskrävande och för många en mindre lockande arbetsuppgift. Med hjälp av systemstöd och rätta kunskaper kan denna uppgift bli en uppgift du inte vill skippa. Lönedatan ger många värdefulla insikter om organisationen och de anställda . Arbete med jämställda löner är arbete för rättvisa, tydlighet, struktur och transparens på arbetsplatsen. En viktig kärna för många andra HR-uppgifter.

Gå vår kurs i löneanalys och lönekartläggning !

Kurs i löneanalys och lönekartläggning

  1. Beräkningar & presentation av lönedata ( Hur beräknas medellön, medianlön, 10:e och 90:e percentilen? Vilken lönebegrepp används i en lönekartläggning? )
  2. Vad är lönekartläggning? (Vad säger lagen? Vad ska kartläggas och vilka anställda ska omfattas? Vad innebär lika arbete, likvärdigt arbete, kvinnodominerade grupper?)
  3. Tips & råd inför en lönekartläggning 

Intresseanmälan och frågor om kursen skickas till info@hrfokus.se