HTE/FTE och årsarbetare

”Kärt barn har många namn” och begreppen HTE/FTE samt årsarbetare betecknar ofta samma sak men det finns flera olika sätt att beräkna /mäta hur många arbetade timmar man får  omvandlat till heltider.

HTE = heltidsekvivalenter ( ofta motsvarar en HTE 2080 timmar på ett år)

FTE = Full-time equivalent ( engelska namnet för samma som ovan)

Årsarbetare = ofta samma beräkning som ovan.

Medelantal anställda = definition gjord av Bokföringsnämnen, ungefär samma beräkning, se nedan)

Några olika sätt att beräkna HTE/FTE och årsarbetare:

52 veckor x 40 timmar per vecka = 2080.

Alla anställda har rätt till minst 5 veckors semester per år så få personer arbetar verkligen 2080 timmar, men vid beräkningen bortser man ifrån semester så det faktiska antalet arbetade timmar kanske blir 46 -47 veckor x 40 = 1840 – 1880 timmar.

Inom högskolor & universitet är HTE ett viktigt nyckeltal och ska beräknas på samma sätt för att kunna göra jämförelser mellan olika lärosäten. Där beräknar man HTE per månad och år så här:

Anställningstid – sjukfrånvaro mer än 14 dagar – frånvaro hel månad. Övertid och semester är inte med i beräkningen.

Bokföringsnämnden BFN anger några olika mätmetoder för Medelantal anställda, som ska vara med i årsredovisningen, förenklade metoder och ett mer ambitiöst sätt:

Arbetade timmar + betald semester + sjukdom + tjänstledighet+ kompledighet.

Detaljbeskrivningen från BFN kan du läsa här

Vad är syftet och vad är rätt?

Ett viktigt syfte är att få ett rättvisande mätetal på den arbetade volymen för alla anställda.

Vi har en kund med mer än 2500 anställda personer men där antalet FTE:er är beräknad till 800, dvs de har många timanställda och deltidsanställda som inte jobbar heltid.

Ett annan viktigt syfte är att kunna jämföra, t.ex. mellan olika lärosäten i Sverige. Viktigast här är att alla mäter på samma sätt, inte om det är den mest rätta metoden.

Ytterligare ett syfte är att mäta HTE/FTE över tiden och i förhållande till omsättning, resultat m.m. i den egna organisationen, dvs ett viktigt KPI/Nyckeltal för HR som ska mätas på samma sätt över tiden.

Här ett exempel från HR-Boxens KPI/Nyckeltal för HTE/FTE.

FTE per månad samt för rullande 12 månader fördelat på kön

Du kan kostandsfritt ladda ner vår PDF-med definitioner på 52 mätetal inom HR här

Mer information om vår lösning för KPI:er / nyckeltal inom HR finner du här

En reaktion till “HTE/FTE och årsarbetare

  1. Helt underbar artikel. Håller med om att “kärt barn har många namn” och speciellt märks detta i internationella projekt där FTE ofta likställs med sysselsättningsgrad. Viktigt ämne. Stort tack.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.