Löneanalys och lönekartläggning

Från och med 1 januari 2017 kraven lagen att alla arbetsgivare med fler än 10 medarbetare ska göra en lönekartläggning varje år.

Analysera på SSYK-kod/NYK-kod eller befattningstext

Fördelen med att analysera löner på SSYK-kod eller NYK-kod är att koden är strukturerad, enhetlig i hela Sverige och information som redan finns i lönesystemet.

HR-Boxen har idag klartexter på alla SSYK /NYK-koder som sätts vid import från lönesystemet till HR-Boxen.

HR-Boxen stödjer analys på hela koderna eller bara 1:a positionen, de två första positionerna eller de tre första positionerna.

De går också bra att analysera lönerna på SSYK och befattningstext eller annan kompletterade information som ni har i lönesystemet.

Marknadsstatistik via SSYK/NYK kod

Via SSYK/NYK kod är det möjligt att jämföra det egna löneläget med marknadsstatistiken för hela Sverige efter det är grunden för den officiella lönestatistiken.


Lönekartläggning och arbetsvärdering

Genom att använda ett systemstöd för lönekartläggningen minimerar du risken för subjektiva bedömningar och processen blir mycket smidigare.

  Vinster med lönekartläggning /löneanalys

  • En tydlig bild av företagets  struktur lönepolicy och  lönekriterier
  • Skapar transparens och tilltro bland medarbetarna
  • Bidrar till en jämställd arbetsplats och ett bättre samhälle
  • Hjälper er attrahera och behålla kompetensen
  • Ni får ett underlag för strategiska beslut (stöd för rätt ingångslöner, lönerevision, vid rekrytering, mångfaldsarbete)

Genom att skapa jämställdhet i det lilla skapas  det på sikt jämställdhet i det stora.

Vi genomför presentationer om löneanalys och lönekartläggning på webben för intresserade.

Anmäl dig genom att skicka mail till Info@hrfokus.se