Lönestatistik och lönekartläggning

Från och med 1 januari 2017 kraven lagen att alla arbetsgivare med fler än 10 medarbetare ska göra en lönekartläggning varje år. Som arbetsgivare ska du säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. Det gör du med en lönekartläggning.

En lönekartläggning behöver inte vara svår att göra, men det kräver engagemang och att ni lägger ner tid på att göra den. Arbetet med lönekartläggning kan delas upp i olika steg och bör göras systematiskt och så enkelt som möjligt.

Vi har tagit fram en projektplan för lönekartläggning i 7 steg. Projektplanen för att ta fram en lönekartläggning kan ni genomföra på egen hand eller med hjälp av våra konsulter. Läs mer om hur en lönekartläggning ska göras enligt vår projektplan vi länken här

Systemstöd-Lönekartläggning i HR-Boxen

Lönekartläggning i HR-Boxen

Befattning, SSYK-kod, NYK-kod

Med hjälp av HR-Boxen kan ni analysera löner på SSYK-kod eller NYK-kod . De koderna är strukturerade, enhetliga i hela Sverige och det är information som redan finns i lönesystemet.

Via SSYK/NYK kod är det möjligt att jämföra det egna löneläget med marknadsstatistiken för hela Sverige efter det är grunden för den officiella lönestatistiken.

Vinster med lönekartläggning

  • En tydlig bild av företagets  struktur lönepolicy och  lönekriterier
  • Skapar transparens och tilltro bland medarbetarna
  • Bidrar till en jämställd arbetsplats och ett bättre samhälle
  • Hjälper er attrahera och behålla kompetensen
  • Ni får ett underlag för strategiska beslut (stöd för rätt ingångslöner, lönerevision, vid rekrytering, mångfaldsarbete)

Löneanalys -mer än lönekartläggning

Det är lagkrav att analysera lönerna ur ett jämställdhetsperspektiv. Lönenalys är att göra mer med lönedata som redan tas fram. Förutom att kunna få en tydligt bild av företagets strukturer, er lönepolicy och era lönekriterier kan ni titta på löneutveckling över tiden. Det kan också vara intrresant att jämföra lönerna mellan olika enheter, olika bolag i samma koncern eller med andra organisationer, regioner ,branschvis. Läs mer här https://hrfokus.se/loneanalys/

Vi genomför presentationer om löneanalys och lönekartläggning på webben för intresserade. Anmäl dig genom att skicka mail till Info@hrfokus.se

Offert

Är du nyfiken på vad det kan kosta att genomföra en lönekartläggning ? Fyll i formuläret och få svar inom 24 h.

Genom att skapa jämställdhet i det lilla skapas  det på sikt jämställdhet i det stora.