Löne-analys / kartläggning

Från och med 1 januari 2017 kraven lagen att alla arbetsgivare med fler än 10 medarbetare ska göra en lönekartläggning varje år.

Revision

Genom att använda ett systemstöd för lönekartläggningen minimerar du risken för subjektiva bedömningar och processen blir mycket smidigare.

Vi ger dig möjlighet att koppla ihop lönekartläggning med lönerevision eller varför inte göra en löenanalys?

Löneanalysen är mer än lönekartläggning.

Ni kan se kostandsutveckling, jämföra er med andra organisationer och branscher. En överblick som hjälper er att planera och fatta strategiska beslut.

  Vinster med lönekartläggning /löneanalys

  • En tydlig bild av företagets  struktur lönepolicy och  lönekriterier
  • Skapar transparens och tilltro bland medarbetarna
  • Bidrar till en jämställd arbetsplast och ett bättre samhälle
  • Hjälper er attrahera och behålla kompetensen
  • Ni får ett uderlag för strategiska beslut (stöd för rätt ingångslöner, lönerevision, vid rekrytering, mångfaldsarbete)

ekgTa del av vår youtube-klipp där vi kort presenterar och berättar om HR-Boxen.

Genom att skapa jämställdhet i det lilla skapas  det på sikt jämställdhet i det stora.

Vi genomför presentationer om lönerevision och lönekartläggning på webben för intresserade.

Se våra planerade visningar här:

Anmäl dig genom att skicka mail till Info@hrfokus.se