Löneanalys

Löneanalys -mer än lönekartläggning

 

Med HR-Boxen kan ni analysera lönekostnader för valfria tidpunkter och snabbt, enkelt och flexibelt sammaställa lönedata.

Bilden är ett exempel på löneanalys av tidigare löner, nuvarande löner och nya löner per befattning. Samma uppgifter kan sammanställas som totala kostnader, fördelning på konteringsbegrepp m.m.

 

Bilden visar löneutveckling över tiden, en av funktionerna i HR-Boxen för att leverera enkel analysbar information kring de anställda.

Hur ligger vi till och var är vi på väg?

  • Vill du ha kontroll på utvecklingen?
  • Vad kan ni spara eller tjäna pengar på?
  • Vilka områden är mest kritiska att fokusera på?
  • Vill ni jämföra resultat mot tidigare perioder ?

Ta fram  historiska eller dagsaktuella analysrapporter till värde för organisationens utveckling.

Analyser syftar till att förstå orsaker och hitta lösningar. Här är några exempel:

  • Kostnadsutveckling och fördelning per yrkeskategori
  • Jämförelse med andra organisationer, regioner ,branschvis etc.