Löneanalys

Löneanalys -mer än lönekartläggning

Lönen är en viktig Det är lagkrav att analysera lönerna ur ett jämställdhetsperspektiv. Lönenalys är att göra mer med lönedata som redan tas fram. Förutom att kunna få en tydligt bild av företagets strukturer, er lönepolicy och era lönekriterier kan ni titta på löneutveckling över tiden. Det kan också vara intrresant att jämföra lönerna mellan olika enheter, olika bolag i samma koncern eller med andra organisationer, regioner ,branschvis.

När man arbetar med lönestatistik är viktigt att klargöra vilket lönebegrepp man använder och vad man jämför med i förhållande till andra organisationer, så man inte jämför ”äpplen med päron. Det har vi skrivt ett blogginlägg om , läs mer här

Löneanalys
Löneanalys

Löneanalys med HR-Boxen

Med HR-Boxen kan ni analysera lönekostnader för valfria tidpunkter och snabbt, enkelt och flexibelt sammaställa lönedata.

Bilden är ett exempel på löneanalys av tidigare löner, nuvarande löner och nya löner per befattning. De uppgifter sin visas kan ni även sammanställa som totala kostnader, fördelning på konteringsbegrepp m.m.

Hur ligger vi till och var är vi på väg?

Ta fram  historiska eller dagsaktuella analysrapporter till värde för organisationens utveckling.

  • Vill du ha kontroll på utvecklingen?
  • Vad kan ni spara eller tjäna pengar på?
  • Vilka områden är mest kritiska att fokusera på?
  • Vill ni jämföra resultat mot tidigare perioder ?

Mer information om våra HR-Lösningar hittar du här

Följ gärna vår blogg om HR-Nyckeltal ! Ladda ner vår PDF med definitioner på 52 mätetal inom HR.