Lönekartläggning + Lönerevision

Koppla ihop lönekartläggning med lönerevision

  • Börja med en lönekartläggning
  • Finns det osakliga löneskillnder, vilka åtgärder behöver vidtas?
  • Starta lönerevision och justera löner
  • Under processen följer ni resultatet fördelat per yrken,kön, ålder och kombinationer av detta
  • Hur såg det innan hur ser det ut efter lönerevision?

Vad kvarstår att göra?

Attestera nya löner och uppdatera ditt lönesystem


Visning av HR-Boxen

Bokning av visningar samt övriga förfrågningar skickas till info@hrfokus.se