Lönerevision

Med HR-Boxens lönerevision kan er process med lönerevision hanteras på webben med integration från och till ert befintliga lönesystem.

HR-Boxen är idag integrerad med de vanligaste svenska lönesystemen samt flera nordiska och kan enkelt läggas in i valfri IT-miljö för att passa era behov på bästa sätt.

lönerevis

Varför HR-Boxens lönerevision ?

  • Integration med de vanligaste lönesystemen i Sverige
  • En genomtänkt process som stödjer alla steg i lönerevisionen
  • Ett smidigt  och beprövat verktyg på webben för era lönesättande chefer
  • Export till Excel kan göras under hela processen av era chefer

Ladda ner produktblad för lönerevision här

_____________________________________________________

Visning av lönerevision

Bokning av visningar samt övriga förfrågningar skickas till info@hrfokus.se

_____________________________________________________