Löneservice

Smartare och enklare löneservice med HR-Boxen

HR_Boxens moduler

 Våra löneservicekunder använder lönesystem som:

Hogia Lön PlusAgda PS, Flex Lön, Visma Lön, danska Lessor , finska Hogia Palkka, norska Hogia Lönn samt Visma Lönn

Några exempel på hur löneserviceföretag använder våra lösningar:

Prelimära löner publiceras i olika portaler så att chefer kan se det preliminära löneresultatet i en rapport på webben, chefens alla medarbetare. Hösten 2018 pågår ett utvecklingsarbete för att koppla ihop preliminära löner med ett ärendehanteringssystem för ett löneservice företag.

Lönespecifikationer, de anställdas lönespecifikationer är tillgängliga för anställda via t.ex Flex-portalen med en Singel-Sign On lösningen  eller via en inloggning på valfri webbsida.

Denna lösning används idag för alla nordiska länder, en lösning som passar bra för nordiska koncerner

Norden

Lönerevision & lönekartläggning

Som löneserviceföretag kan ni erbjuda era kunder en genomarbetat och enkel lösning för lönerevision och underlag för lönekartläggning.

Ni skapar underlaget för alla anställda i HR-Boxen, som hämtar data från ert lönesystems personalhistorik.

Lönesättande chefer kan på webben lägga förslag på nya för alla anställda. När de nya lönerna är attesterade kan nya löner importeras från HR-Boxen lönerevisionsmodul och uppdatera ert lönesystem.

löneanalys_löneartläggningFör löneservice företaget kan HR-Boxen  ge flera fördelar:

–        Ni kan erbjuda era kunder fler tjänster

–        Det är tidsbesparande att skapa underlaget  till lönesättande chefer.

–        Ni kan enkelt importera och uppdatera ert lönesystem med nya löner.

Chefsrapporter

Modulen chefsrapporter ger era kunder och kundernas chefer och administratörer tillgång till ett antal rapporter med information om de anställda på webben enligt självbetjäningsprinicpen.

Exempel på chefsrapporter finns under ”våra HR-lösningar.

Ett exempel:

En affärskedja med butiker i hela Sverige publicerar alla rapporter till alla chefer genom att trycka på knappen LADDA i HR-Boxen.

Ladda

Då blir informationen tillgänglig till alla chefer i Sverige efter några minuter. Tidigare mailade de  ut information till ett 100-tal chefer varje månad.

 HR-Nyckeltal och specialrapporter

Med modulen HR-Nyckeln kan ni flexibelt skapa nyckeltalsrapporter och specialrapporter till era kunder.

Exempel:

Utfall denna månad jämfört med föregående månad.

Preliminära löner jämfört med förra månadens utbetalda löner.

Beräkning av HTE/FTE/årsarbetare enligt kundens formler.

Närvaro/frånvaro nedbrutet på valfria begrepp

Löneutveckling över tid, som i detta exempel nedan,  lönenivå per kvartal

Löneutv_kvartal

 

Exempel på tidsuppföljning via HR-Nyckeln.

Tidsuppföljning