Lönestruktur och löneutveckling

Lönestruktur i HR Fabriken

Lönestruktur för en bestämd mätperiod

Med vår lösning skapas för varje anställd en transaktion per månad som visar anställningsuppgifter och löneuppgifter för varje månad, vi kallar detta register för Lönepunkten.

Man kan välja att se informationen för valfri tidsperiod. Ovan visas lönestrukturen för Q2 2019 men medianlön per arbetsplats, medianlön för kvinnor och män, lönespridning/löneindex ( 90:e percentilen / 10:e percentilen) samt antal personer i urvalet samt antal kvinnor och män.

Löneutveckling

Med Lönepunkten är det också möjligt att följa löneutvecklingen över en längre tidsperiod som i detta exempel som visar löneutvecklingen för rullande 12 månader för vald tidsperiod:

Löneutvecklingen kan presenteras på en mängd olika urval och variabler, som:

  • Arbetsplats
  • Yrkeskod ( SSYK, NYK, BESTA, AID-etikett m.m.)
  • Personalkategori
  • Befattning
  • Kön
  • Åldersgrupp m.m.

Läs mer om Lönestruktur i våra blogginlägg i detta ämne här: https://hrfokus.se/nyheter/