Resursanvändning av personal

”Personalen är vår viktigaste resurs” ”Personalen står för 80 % av alla våra kostnader” Många tycker det är svårt att veta hur man ska mäta resursanvändningen av personalen, den viktigaste och dyraste resursen. Några svårigheter: En del jobbar heltid, andra deltid eller på timmar. Personal börjar och slutar under året. Det finns olika många arbetsdagar under året  mellan månaderna. Skillnaden mellan en månad med 23 … Fortsätt läsa Resursanvändning av personal

Mäta löneutveckling

Det finns flera mått för att mäta och förstå löneutveckling. I detta inlägg finns på slutet lästips om du vill fördjupa dig kring löneutveckling. Här några begrepp att börja med innan man börjar mäta löneutveckling: Urval av personer / population Vilka personer ska ingå i urvalet, vilken population?Alla anställda eller bara tillsvidare anställda, bara personer med månadslön?Bara anställda eller också inhyrd personal? Mättidpunkter Löneutveckling är … Fortsätt läsa Mäta löneutveckling

Korttidsarbete och effekten på HTE/FTE

Nu i corona-epidemin kan organisationer införa korttidsarbete på tre olika nivåer – 20%, 40% eller 60 % – där personal kan stanna kvar i sin anställning men med lägre arbetstid och en mindre nedsättning av lönen. Effekten för de anställda i de tre nivåerna 20, 40 och 60%: Staten betalar en ersättning till de organisationer som inför korttidsarbete och uppfyller vissa krav, ersättningen per månad … Fortsätt läsa Korttidsarbete och effekten på HTE/FTE

Sjuk eller frisk?

I början av 2000-talet infördes en lag i Sverige om obligatoriskt redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen. Sjukfrånvaron skulle redovisas som en procentsats för total sjukfrånvaro, fördelning på män & kvinnor samt för olika åldersgrupper . Detta lagkrav upphävdes senare av Alliansregeringen. Idag är det ändå många organisationer som har med detta i årsredovisningen och följer det löpande under året. Metoden för att beräkna sjukfrånvaro var … Fortsätt läsa Sjuk eller frisk?

Att mäta lönespridning

En kort beskrivning av begreppet lönespridning är den beskriver skillnaden mellan hög och låg lönenivå i en population löntagare. Lönespridningen kan uttryckas med olika spridningsmått. Vad är det man mäter i lönespridningen? Lön, oftast heltidslönen vid en viss tidpunkt. Lönen kan bestå av fasta lönedelar och rörliga lönedelar. Fasta lönedelar kan var månadslön, lönetillägg som utgår varje månad Rörliga lönedelar  kan vara olika prestationsbaserade ersättningar … Fortsätt läsa Att mäta lönespridning