November och ”november-statistiken”

Nu i november samlas den årliga lönestatistiken in från många organisationer och ska levereras till olika arbetsgivarorganisationer, den s.k. novemberstatistiken. Den används branschvis för att sammanställa lönestrukturen och den ska på individnivå redovisa fasta kontanta lönen (månadslön + fasta lönetillägg), provisioner, garantilön, arbetade timmar i redovisningsmånaden, antal övertidstimmar, ordinarie arbetstid, deltidsprocent yrkeskod m.m. Det finns olika benämningar och uppbyggnad av branschernas yrkeskoder. Försäkringsbranschen kallar dem … Fortsätt läsa November och ”november-statistiken”

Vad är lön?

Idag tänker nästan alla att lön är pengar som sätts in på ett konto för utfört arbete en gång per månad.  Så har det inte alltid varit, historiskt kunde det vara en summa pengar och en annan del i form av olika avtalade ersättningar. Sveriges indelta soldater skulle bönderna försörja med ett soldattorp, en bit åkermark, en ko, tillgång till en häst, rätt att hämta … Fortsätt läsa Vad är lön?

HTE/FTE och årsarbetare

”Kärt barn har många namn” och begreppen HTE/FTE samt årsarbetare betecknar ofta samma sak men det finns flera olika sätt att beräkna /mäta hur många arbetade timmar man får  omvandlat till heltider. HTE = heltidsekvivalenter ( ofta motsvarar en HTE 2080 timmar på ett år) FTE = Full-time equivalent ( engelska namnet för samma som ovan) Årsarbetare = ofta samma beräkning som ovan. Medelantal anställda … Fortsätt läsa HTE/FTE och årsarbetare

Fördelen med standardiserade Yrkeskoder

Inom kort släpper vi en ny version av webb-delarna till HR-Boxen/Skolboxen där man kan använda Yrkeskoder (SSYK/NYK koder) för arbetsvärdering , lönekartläggning och löneanalys. De flesta organisationer har idag Yrkeskoder i form av siffror i sitt lönesystem men använder det bara för vidarerapportering av lönestatistik till arbetsgivarorganisationer eller SCB. Några fördelar med Yrkeskoder är att:– de är genomtänkta, strukturerade och väldokumenterade– används av hela Sverige– … Fortsätt läsa Fördelen med standardiserade Yrkeskoder

Lönekartläggning – synliggör processer och normer!

Många företag upplever den lagstadgade lönekartläggningen som ett nödvändigt ont. Men det finns många vinster med att göra en lönekartläggning. I lönekartläggningens första steg ska arbetsgivaren kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren. ”Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor” är ett samlingsbegrepp som innefattar de komponenter som tillsammans bestämmer vilken lön en arbetstagare har. Så första steget handlar … Fortsätt läsa Lönekartläggning – synliggör processer och normer!