Lönekartläggning – synliggör processer och normer!

Många företag upplever den lagstadgade lönekartläggningen som ett nödvändigt ont. Men det finns många vinster med att göra en lönekartläggning. I lönekartläggningens första steg ska arbetsgivaren kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren. ”Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor” är ett samlingsbegrepp som innefattar de komponenter som tillsammans bestämmer vilken lön en arbetstagare har. Så första steget handlar … Fortsätt läsa Lönekartläggning – synliggör processer och normer!