Rådgivning & konsultation

Ferietjänst-en konkurrensfördel!

fisk

Vi har under de senaste året fått flera nya friskolor som kunder, både stora och små, som nu inför ferielön för sina lärare.

Tidigare har diskussionen under flera år varit att ferielön är på väg bort och att man i stället inför vanliga semesteranställningar för lärare. Men eftersom läraryrket idag är ett bristyrke så har flera friskolor valt att införa ferielön för att bli en attraktiv arbetsgivare. Många lärare ser fördelen med ferielön jämfört med vanlig semesteranställning. Vi ser också att antal företag med uppehållslön ökar.

Konsultation vid införandet av ferielön

Vi har arbetat med ferielön i mer än 10 år och bistår gärna med tips och råd vid införandet av ferielön.

En ferietjänst är en tjänst som är anpassad efter skolans behov och som är speciell för läraryrket. Ferietjänst skiljer sig från semestertjänst , de avtal som finns inom friskolebranchen skiljer sig också åt. Vad bör man kunna? Vad ska man tänka på praktiskt , ekonomiskt? Fråga oss gärna!

Pris: 1250 kr/timme

Konsultation vid bokföring av ferielöneskuld

Många revisorer kräver en rutin för att beräkna ferielöneskuld och uppehållslöneskuld för dagens friskolor och systemstöd som Skolboxen erbjuder för dessa skuldlistor har därmedblivit mycket uppskattad trygget.

Vi hjälper dig skapa ne ferielöneskuldsrapport i Skolboxen. Tillsammans med dig går vi igenom rapporten och hjälper dig tolka och förstå den.

Tid: 30 min

Pris: 625 kr

Om du inte är kund hos men vill få rådgivning om bokföring av ferielöneskuld vid bokslut boka rådgvning genom att skicka ett mail till info@hrfokus.se eller ring 019-26 99 20