Rutiner för Skolboxen

Under den här sida kommer du som är kund hos oss att hitta rutiner som hjälper dig att använda Skolboxen. Rutiner med videoinstruktioner finns för:

  • Årlig rutin- lägga upp ett nytt verksamhetsår
  • Månadsrutin-importera, beräkna , ta fram ferielöneskuld
  • Steg för steg julferie
  • Steg för steg sommarferien
  • Ferielöneskuld, per månad, kvartal, till bokslutet
  • Ferieslutlön