Sjukfrånvaro och frisknärvaro i HR Fabriken

Sjukfrånvaro i HR Fabriken

Sjukfrånvaro

Med vår lösning kan ni ta fram sjukfrånvaro på det sätt som rekommenderas för större organisationer ; kommuner, regioner, statliga verksamheter och privata företag.

Antal sjuktimmar , oavsett längd och ersättningsnivå, jämförs med antal timmar ”tillgänglig tid”.  Tillgänglig tid är antal anställningstimmar minus frånvaro ”utan värde för arbetsgivaren”. Exempel på sådan frånvaro är:

  • tjänstledighet utan lön
  • Föräldraledighet
  • Studier utan lön

Sjukfrånvaro i % är = sjuktimmar / tillgänglig tid. Sjukfrånvaron kan redovisas på valfri tidsperiod från månad och längre period och brytas ner per kön, åldersgrupp, yrke, arbetsplats m.m.                    

Kort och lång sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro brukar också redovisas uppdelat på kort och lång sjukfrånvaro. Gränsen för kort resp. lång sjukfrånvaro varierar mellan organisationer beroende på tradition och syfte.

En del väljer uppdelningen på inom och utom sjuklöneperioden på 14 dagar. Andra har definierat lång sjukfrånvaro som sammanhängande sjukperioder på 0- 59 kalenderdagar och 60 kalenderdagar och längre.

Det är enklare att använda uppdelning på 0-14 dagar respektive 15 dagar och längre då man då kan gruppera utifrån löneart.

Om man har gränsen vid 60 dagar krävs en särskild beräkning eftersom det normalt inte finns lönetransaktioner som sträcker sig över flera månader. Vår program har en funktion för att beräkna uppdelning av kort och lång sjukperiod på valfri längd, t.ex. gränsen vid 60 dagar.

Frisknärvaro

Som ett komplement till att analysera sjukfrånvaro kan man vända på perspektivet och analysera hur många som är friska, analysera frisknärvaro.

Analysen av frisknärvaro brukar man göra på längre tidsperioder som kalenderår eller rullande 12 månaders perioder.

Man brukar definiera ett gränsvärde för att räknas i gruppen friska, t.ex. högst 5 dagars sjukfrånvaro på ett år eller högst 40 timmar sjukfrånvaro för mätperioden, som i exemplet ovan.

Andelen anställda som är friska brukar vara en stor majoritet av de anställa, ofta över 70%.

I exemplet ovan är andelen friska drygt 91 %.

Presentation av sjukfrånvaro

En översiktlig presentation av sjukfrånvaro med Measure Factory kan se ut så här:

Presentationen visar sjukfrånvaro i rullande 12 månader svärden för vald period och sjukfrånvaro för föregående rullande 12 månaders period.

Dessutom visas en säsongsvariation per månad för innevarande period och föregående period.

För detaljerad analys av sjukfrånvaro och frisknärvaro är tabellen i början av denna sida bäst med möjlighet att bryta ner informationen till lägsta nivå, enskild anställd samt med export möjlighet till Excel eller som pdf-fil.

Läs mer om sjukfrånvaro i vårt blogginlägg  sjuk eller frisk ?