Systemstöd

Lönekartläggning med HR-Boxen

Vi har utvecklat HR Boxens lönerevisionsmodul på webben så den nu omfattar även lönekartläggning. Med en import av data från ert lönesystem får vi in nödvändigt data till HR-Boxen.

 

Ni kan se hur lönerna ser ut för hela företaget.

Gruppering görs exemelvis per område/yrken, ålder. Du har möjlighet att att se könsförelning, kvinnodominerade yrken,min- och max, median-och medellöner.

kartläggning

 

Med en och samma programvara har du möjlighet att koppla ihop lönekartläggning med lönerevision.

Du kan följa utveckling av löner samt åtgärder av eventuella osakliga löneskillnader.

Under processen kan du exportera data till Excel och presentera processen i diagramform.

 

 

Det finns många sä̈tt att genomföra en lö̈nekartläggning på och vi försöker bygga flexibla lösningar som kan anpassas till era behov.