Att beräkna sjukfrånvaro

Två olika sätt att mäta sjukfrånvaro   Idag är kravet på att redovisa sjukfrånvaro i årsredovisningen borttaget sedan mer än 10 år men de flesta lite större organisationer redovisar sjukfrånvaron årsvis eller oftare. Ett viktigt nyckeltal som många följer över tiden. Det är viktigt både ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. När det var obligatorisk att redovisa sjukfrånvaro i årsredovisningen  väcktes frågan om … Fortsätt läsa Att beräkna sjukfrånvaro