Vad är ferielön?

Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grund- och gymnasieskola. Men även förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass och grundskola kan vara ferieanställda om arbetsgivaren beslutar om det, men enligt vår erfarenhet är det mycket ovanligt. 

Det vanligaste är att organisera skolans verksamhet i läsår, som indelas i höst- och vår-terminer med mellanliggande ferier. Under terminstid finns extra lov; höstlov, sportlov, påsklov.  

Skolans verksamhet för eleverna bedrivs normalt under ca 40 veckor per år. Lärarna är i verksamhet något längre tid än eleverna. Årsarbetstiden för lärare med ferie koncentreras till 194 dagar tillsammans med elever.   

Lärarna med ferielön har dels en reglerad arbetstid på 35 timmar per vecka samt en oreglerad arbetstid, så kallad förtroendetid. Normalt 5–10 timmar per vecka  .

Eftersom lärare arbetar mer än normaltid under arbetsåret tjänar de in betald ledig tid som läggs ut under ferier. Ferielön är den lön som läraren erhåller under jul- och sommarferier.  

Vill du lära dig mer om ferielön? Behöver du hjälp att säkerställa att ni räknar och betalar ut rätt ferielön till lärarna? Kontakta oss gärna!

Vår bok om ferielön kan du beställa här

Boka en tvåtimmars webbkurs i ferielön genom att skicka ett mail till sladjana.grbic@hrfokus.se