Nordiska lönespecifikationer

Lönespecifikationer på webben för fyra nordiska länder med samma lösning

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är norden.png

Med HR-Boxen kan ni visa lönespecifikationer på webben  integrerat med olika lönesystem i Norden och integrerat i portaler, t.ex Flex HRM eller Flex Classic

En inloggning, “Singel Sign On”

Vår integrerade lösning innebär att den anställde loggar in en gång i portal, portal och HR-Boxen håller ordning på vem som är inloggad och behörighet.

Integration med ett dussin lönesystem i Norden

Sverige: Hogia Lön plus, FLexlön, Agda PS, Visma Lön 300/600 m.fl
Norge : Visma Lönn
Danmark: Lessor
Finland: Lemonsoft

Lösningen fungerar på samma sätt oavsett lönesystem och för koncerner kan man via HR-Boxen visa lönespecifikationer på samma sätt i de nordiska länderna.

Full historik, både på lönespecifikationer och på ackumulerade värden

Den aktuella lönen och gamla specifikationer kan visas med de rätta värden som fällde vid utbetalningstillfället, d.v.s historik även på ackumulatorer.

Läs mer och se exempel på lönespecifikationerna här:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lönespec-1024x141.png


 

Visning av HR-Boxens lönespecar & kontrolluppgifter på webben

Bokning av visningar samt övriga förfrågningar skickas till info@hrfokus.se