Att mäta lönespridning

Lönespridning

En kort beskrivning av begreppet lönespridning är den beskriver skillnaden mellan hög och låg lönenivå i en population löntagare.

Lönespridningen kan uttryckas med olika spridningsmått.

Vad är det man mäter i lönespridningen?

Lön, oftast heltidslönen vid en viss tidpunkt.

Lönen kan bestå av fasta lönedelar och rörliga lönedelar.

Fasta lönedelar kan var månadslön, lönetillägg som utgår varje månad

Rörliga lönedelar  kan vara olika prestationsbaserade ersättningar som bonus provision eller lönetillägg för jour, beredskap, ob-ersättning.

Man kan också ta hänsyn till andra delar än lön i kronor, t.ex olika förmåner; bilförmån, hälsoförmån, bostadsförmån.

Lönebegrepp, när man gör en lönekartläggning ska man inte bara se till kontant utbetald  månadslön utan den totala lönen inklusive olika tillägg och förmåner. Lönebegreppet man använder för att beskriva lönestrukturen fördelat på män och kvinnor eller som i fallet med lönespridning kan var olika i olika organisationer beroende på lönepolicyn.

Därför kan det behövas en möjlighet att dels bygga sitt egna lönebegrepp för intern analys med de delar man vill ha med för att beskriva lönespridningen men också ett lönebegrepp som har samma definition som andra organisationer om man vill jämföra lönenivåer externt.

Spridningsmått och hur mäter man?

Spridningsmått

Lönespridningen kan uttryckas med olika spridningsmått. Här en kort beskrivning av de vanligaste begreppen:

Medelvärde, summan av alla löner i populationen /antal personer. Medelvärde har nackdelen att det inte visar spridningen. Det kan finnas stora skillnader inom populationen, t.ex en person med extremt hög lön och många med väldigt låg lön kan ge ett medelvärde som ser ”normalt ut”.

Median, det mittersta värdet i en population. Om man sorter alla värden i en population i storleksordning så visar medianvärden där 50% tjänar mindre och 50% tjänar mer än medianvärdet. Man brukar säga att medianvärdet inte är lika känslig för extrem värden  som medelvärde, både för enstaka personer med mycket hög lön eller enstaka personer med  mycket låg lön.

10:e percentilen är värdet där 10%  av populationen tjänar mindre i lön

Undre kvartilen eller 25% percentilen är värdet där 25% av populationen tjänar mindre i lön

Övre kvartilen eller 75% percentilen är värdet där 75% av populationen tjänar mindre i lön

90:e percentilen är värdet där 90% av populationen tjänar mindre i lön

Spridningsmåtten visar fördelningen i en population på ett mycket bättre sätt än ett medelvärde.

Man kan också beskriva en spridningskvot mellan 90:e och 10:e percentilen (P90/P10).

Om 90% percentilen är dubbel så hög som 10:e percentilen blir spridningskvoten 2,0.

Om skillnaden är liten mellan den höga och låga löner kan spridningskvoten närma sig 1,0.

Det kan vara bra att använda spridningskvoten om man vill se förändringen över tid och hur spridningskvoten ändras.

I Excel finns diagramtyper som presenterar lönestatistik i Boxplotar (Box and Whisker plot )

Lönestatistik I Boxplotar

Här ett exempel på lönestruktur från vår produkt HR-Boxen kompletterat med spridningskvoten.

 ( 90:e percentilen / 10:e percentilen) = Spridningskvot.

Har du synpunkter eller frågor kring om lönespridning eller detta inlägg kontakta mig på goran.klingberg@hrfokus.se

Göran Klingberg

HR Fokus AB

Du kan kostandsfritt ladda ner vår PDF-med definitioner på 52 mätetal inom HR här

Mer information om vår lösning för KPI:er / nyckeltal inom HR finner du här

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.