Chefsrapporter

Tidsbesparande chefsstöd på webben

HR-Boxens chefsrapporter öppnar upp möjligheter för chefer att komma åt och analysera personalinformation, material som annars riskerar begränsas till ett fåtal personer.

På ett enkelt och smidigt sätt integreras chefsrapporterna med er webbportal där behörig personal kommer åt relevant information. Inställningar för rapporternas innehåll justeras efter önskemål och historik kan plockas fram när ni som mest behöver det.

Vilka chefsrapporter finns idag?

Chefsrapporter i HR-Boxen
Chefsrapporter i HR-Boxen
Varför HR-Boxens chefsrapporter?
  • Tidsbesparande chefsstöd
  • Enkel hantering
  • Tillgänglig i valfri webbportal
  • Genomtänkt paketering
  • Rätt info till rätt person
  • Läs mer om chefsrapporter här
För vilka passar HR-Boxens chefsrapporter?
  • Löneeserviceföretag och deras kunder, så att kommunikationen dem emellan kan ske på ett mycket smidigt och hanterbart sätt.
  • Enhetstäta/utspridda organisationer där separata enheter fritt vill kunna analysera sin egen personalsituation.
  • Koncerner där principen är den samma som för ovanstående organisationer vars huvudsyftet är att ge access till rätt information.
  • Övriga organisationer där chefer och andra behöriga medarbetare behöver komma åt personalinformation.
Rapport-Exempel-Analyslista utbetalda löner &Analyslista preliminära löner

Analyslista utbetalda löner

Rapporten finns i flera versioner, per anställd, per kostnadsställe eller utbetalningsdatum.

Analyslista utbetalda löner
Analyslista utbetalda löner

Analyslista preliminära löner

Rapporten visar preliminära löner per konto eller resultatenhet. Den preliminära analyslistan kan tas fram innan utbetalning för kontroll och godkännande innan den definitiva utbetalningen.

Analyslista preliminära löner
Analyslista preliminära löner

Rapporterna kan sparas i Word, Excel eller PDF-format.