KPI:er / nyckeltal inom HR

HR-Analyser-värdefull information och insikter 

HRnyckeltal är några av ett företags viktigaste KPI:er. HR-Analyser signalerar hur ett företag mår och utvecklas över tiden. VI på HR Fokus AB har tillsammans med Dimensional Insight Norway utvecklat en ny lösning för KPI:er /nyckeltal som bygger på HR-Boxen som datalager och Measure Factory  från Dimensional Insight som verktyg för presentation och analys.

HR-Boxen som datalager för olika BI-verktyg

Vår produkt HR-Boxen kan fungera som datalager för olika BI-verktyg. Förutom Measure Factory från Dimensional Inssight används HR-Boxen som datalager för kunder som använder QlickView, Power BI m.fl.

HR-Boxen som datalager

Vår lösning-HR Fabriken

I HR Fabriken finns det KPI:er /Nyckeltal för HR inom några områden:

 • Resursanvändning HTE/FTE & headcount
 • Närvaro/frånvaro med fokus på sjukfrånvaro, läs mer här
 • Lönestruktur och löneutveckling, läs mer här
 • Lönekartläggning
 • Personalkostnader
 • Personalomsättning, läs mer här
Analyser / HR-Nyckeltal
HR-Analyser / HR-Nyckeltal

Färdiga standard lösningar som kan anpassas efter era behov

Vi erbjuder färdiga standardlösningar som kan anpassas efter era behov. Det finns ett 50-tal färdiga mätetal för HR klara att använda för era KPI:er/nyckeltal. Ladda ner vår PDF som beskriver dessa nyckeltal här:

PDF-filen innehåller även definitioner på dessa nyckeltal. Exempelvis sjukfrånvaro i % = antal sjuktimmar/ tillgänglig tid i timmar.

Vi använder oss av vedertagna begrepp och definitioner för dess mätetal.

Exempel på mätetal för HR

 • HTE/FTE beräkning per månad och anställd
 • Antal anställda och anställningar
 • Personalomsättning
 • Sjuktimmar, totalt och uppdelat på längd
 • Lönestruktur, median, percentiler (10:e,25:e,75:e,90:e)
 • Löneutveckling rullande 12 månader, 24 månader
 • Sjukfrånvaro i % , förhållandet mellan sjuktimmar och ”tillgänglig tid”

Mätetal fördelade på valfria dimensioner i ert HR-/lönesystem

Exempel på förvalda dimensioner:

 • Anställningsnummer, namn, personnummer, ålder, kön
 • Yrke, Befattning, SSYK/NYK koder
 • Arbetsplats
 • Konteringsdimensioner; konto, projekt, resultatenhet m.m.
 • Tid, månad, kvartal, halvår, år, rullande 12 månader

Från översikt till underliggande detaljer

Alla presentationer är ”dykbara” i många steg på ett flexibelt sätt.

HR-Analyser från översikt till underliggande detaljer
HR-Analyser från översikt till underliggande detaljer

Lär dig mer om vår lösning för KPI:er inom HR. Ladda ner en närmare presentation av KPI:er /Nyckeltal här:

KPI:er /nyckeltal för fyra områden inom HR
KPI:er /nyckeltal för fyra områden inom HR

Boka en webbvisning

Boka en webbvisning genom att maila info@hrfokus.se eller ring 019-26 99 20

Kom igång med HR-Analyser

Så kommer du igång att mäta:

En tumregel är att det är bättre att välja ut några färre nyckeltal först, och konsekvent mäta förändringen av just dessa. Hjärnans förmåga att hantera stora mängder information är begränsad. Förenklat brukar man säga att vår hjärna klarar av att ta 7 plus/minus två faktorer i beaktande när vi fattar beslut. Därför kan det vara bra att börja med ett antal standard nyckeltal.

Det viktigt att man har förståelse för en del grundläggande statistik först. Utan för­ståelsen för grundläggande statisktik är det svårt att tolka resultat på ett korrekt sätt.

Ladda ner vår PDF-fil med definitioner på 52 mätetal inom HR och börja med 7 standard nyckeltal nedan.

7 standard HR-Nyckeltal att börja med:
 • Antal anställda
 • Könsfördelning
 • Head Count FTE/HTE
 • Sjukfrånvaro
 • Personalomsättning
 • Löneutveckling
 • Lönestruktur

Hör av dig om du har frågor eller funderingar. Följ gärna vår blogg för att lära dig mer om HR-Nyckeltal.

Kurser i Nyckeltal

Vill du lära dig grundläggande om olika nyckeltal, hur de beräknas och vad de kan användas till?

Gå vår 7-veckors kurs i HR-Nyckeltal ! Läs mer här