KPI:er / nyckeltal inom HR

  Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Dashboard-1.png

KPI:er /Nyckeltal för HR inom fyra områden:

   • Resursanvändning HTE/FTE & headcount
   • Närvaro/frånvaro med fokus på sjukfrånvaro
   • Lönestruktur och löneutveckling
   • Personalkostnader

HR Fokus AB har tillsammans med Dimensional Insight Norway utvecklat en ny lösning för
KPI:er /nyckeltal som bygger på HR-Boxen som datalager och Measure Factory  från Dimensional Insight som verktyg för presentation och analys.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är HR_boxen_DI.png

Vår lösning

Det finns ett stort behov och intresse för tillförlitliga och genomarbetade nyckeltal inom HR.
Vi på HR Fokus AB har under mer än 10 år utvecklat lösningar för detta med vår programvara
HR-Boxen i samarbete med ett hundratal stora och små kunder.

HR-Boxen har integration till ett dussin lönesystem i Norden.

Vi har nu i samarbete med Dimensional Insight Norway utvecklat denna lösning så att vi använder den nya tekniken i Measure Factory från Dimensional Insight tillsammans med vår lösning HR-Boxen för att presentera och analysera KPI:er/nyckeltal snabbt, flexibelt och enkelt på webben.

Vi erbjuder färdiga standardlösningar som kan anpassas efter era behov.

Ett 50-tal färdiga mätetal för HR klara att använda för era KPI:er/nyckeltal. Läs mer här:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 52-mätetal-1024x142.png

Med HR-Boxen och Measure Factory har vi skapat ett 50-tal färdiga mätetal som används för snabb och tillförlitlig användning. Vi använder oss av vedertagna begrepp och definitioner för dess mätetal.

Exempel på mätetal för HR:

 • HTE/FTE beräkning per månad och anställd
 • Antal anställda och anställningar
 • Personalomsättning
 • Sjuktimmar, totalt och uppdelat på längd
 • Sjukfrånvaro i % , förhållandet mellan sjuktimmar och ”tillgänglig tid”
 • Lönestruktur, median, percentiler (10:e,25:e,75:e,90:e)
 • Löneutveckling rullande 12 månader, 24 månader

Mätetal fördelade på valfria dimensioner i ert HR-/lönesystem

Exempel på förvalda dimensioner:

 • Anställningsnummer, namn, personnummer, ålder, kön
 • Yrke, Befattning, SSYK/NYK koder
 • Arbetsplats
 • Konteringsdimensioner; konto, projekt, resultatenhet m.m.
 • Tid, månad, kvartal, halvår, år, rullande 12 månader

Från översikt till underliggande detaljer

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Dykbild-1.png

Alla presentationer är ”dykbara” i många steg på ett flexibelt sätt.

Lär dig mer om vår lösning för KPI:er inom HR
Ladda ner en närmare presentation av KPI:er /Nyckeltal för de fyra områdena här:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Platta-KPI.png

Vi genomför presentationer av vår lösning på webbmöten samt på plats i Stockholm, Göteborg, samt Malmö :

Webb-möte:  11 oktober kl 13.00

Stockholm 8 oktober 13.00 -15.00

Göteborg  10 oktober 13.00 -15.00

Malmö    16 oktober 13.00 – 15.00

För anmälan till våra presentationer, senast 10 dagar innan, eller mer information kontakta HR Fokus AB på info@hrfokus.se eller 019 26 99 20