Lönekartläggning – synliggör processer och normer!

Många företag upplever den lagstadgade lönekartläggningen som ett nödvändigt ont. Men det finns många vinster med att göra en lönekartläggning.

I lönekartläggningens första steg ska arbetsgivaren kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren.

”Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor” är ett samlingsbegrepp som innefattar de komponenter som tillsammans bestämmer vilken lön en arbetstagare har.

Så första steget handlar om att förstå hur vi lönesätter och om vi gör vi det könsneutralt?

Vi behöver granska kollektivavtalets utformning, löneförmåner (inklusive sidoförmåner som tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och dylikt), kriterier för bedömning av individers prestation med mera. Några frågor som undersökningen ger svar på är:

  • Vad anger kollektivavtalet för principer för lönesättning?
  • Har vi en lönepolicy som klargör samband mellan insats och lön, som beskriver hur organisatoriska mål hänger ihop med kraven på individen? Finns av företaget uppsatta kriterier för bedömning av individuell prestation? Hur hanteras dessa i lönesättningen? Är de könsneutrala?
  • Har vi ett definierat lönebegrepp? Vad ingår i lönen? Grundlön, fasta tillägg per månad, skattepliktiga förmåner per månad, rörlig lön som resultatlön eller provision? Vad påverkas dessa av?

Lönen ska vara en ersättning för det jobb vi gör. Men hög lön är inte alltid det viktigaste. Känslan av rättvisa och inflytande spelar stor roll för motivationen. Recept för rättvisa löner är transparens. Det här steget i lönekartläggningsprocessen hjälper oss att att få en större insyn i organisationens lönesättningen. Den hjälper oss att förstå om vi har tydliga och transparenta processer, vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.

Om vi inte har transparenta processer där vi är tydliga med hur lönen sätts , hur ska då den anställde veta vad som förväntas av den? HUR ska den kunna prestera bättre?

Det boder ligga i arbetsgivarens intresse att ha en tydlig lönestruktur och löneprocess att luta sig mot.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.