November och ”november-statistiken”

Nu i november samlas den årliga lönestatistiken in från många organisationer och ska levereras till olika arbetsgivarorganisationer, den s.k. novemberstatistiken.

Den används branschvis för att sammanställa lönestrukturen och den ska på individnivå redovisa fasta kontanta lönen (månadslön + fasta lönetillägg), provisioner, garantilön, arbetade timmar i redovisningsmånaden, antal övertidstimmar, ordinarie arbetstid, deltidsprocent yrkeskod m.m.

Det finns olika benämningar och uppbyggnad av branschernas yrkeskoder. Försäkringsbranschen kallar dem Vy-koder, Bankerna har BESTA-koder, Staten har BESTA-koder, SKL, Sveriges kommuner och landsting har systemet som kallas AID-etiketter, Svenskt Näringsliv har NYK-koder.

Alla är snarlika men inte helt. Men alla olika system kan alltid översättas till SSYK-koder.

Alla olika yrkeskod system blir i slutändan SSYK-koder hos SCB

När de olika branscherna har samlat in statistiken från sina medlemmar levereras statistiken av branschorganisationerna till SCB för årlig sammanställning. När statistiken överlämnas till SCB är den knådad och översatt till SSYK-koder.

Om man vill jämföra lönestrukturen för hela Sverige eller regioner, oavsett bransch är alltså SSYK-kod den ”gemensamma nämnaren”. 

I vår lösning för att analysera lönestruktur i den egna organisationen har vi nu infört möjlighet att bygga sitt egna lönebegrepp och välja att se lönestrukturen med eller utan olika tillägg och löneförmåner.

Lönestruktur per månadslön
Lönestruktur per total lön

Du kan kostandsfritt ladda ner vår PDF-med definitioner på 52 mätetal inom HR här

Mer information om vår lösning för KPI:er / nyckeltal inom HR finner du här

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.