Personalomsättning

Det finns flera olika definitioner på personalomsättning med lite olika syften och användningsområden.

Personalomsättning i HR Fabriken

En vanlig och användbar definition på personalomsättning

Beräkna ett omsättningstal både för började och slutade. Om man bara ska ha ett tal brukar man använda omsättningen baserat på antal slutade.

Mätperioden kan vara år, månad, rullande 12 månader, räkenskapsår eller annan tidsperiod.

Personalomsättning började = antal börjande/ genomsnittligt antal anställda

Personalomsättning slutade = antal slutade / genomsnittligt antal anställda.

Man brukar beräkna genomsnittligt antal anställda som:

antal anställda vid början av mätperioden + antal anställda vid slutet av mätperioden /2
Räkneexempel med denna definition på siffrorna:

(Ing antal anställda 280 + utg antal anställda 272 ) / 2 = 276 genomsnittligt anställda

Började i perioden = 3

Slutade i perioden = 11

Personalomsättning började % = 3/276 = 1.09 %

Personalomsättning slutade % = 11/276 = 3,99 %

Mätperioden kan vara år, månad, rullande 12 månader, räkenskapsår eller annan tidsperiod.

Personalomsättning började = antal börjande/ genomsnittligt antal anställda

Personalomsättning slutade = antal slutade / genomsnittligt antal anställda.

Personalomsättning och personalrörlighet

Vad är skillnaden mellan personalomsättning och personalrörlighet?

Personalomsättning brukar man mäta som antal började och slutade i organisationen i förhållande till de genomsnittliga antalet anställda under en mätperiod, t.ex. per år.

Personalrörlighet är ett vidare begrepp som kan inkludera personalomsättningen men också den interna personalförändringen/rörligheten på grund av omorganisation, frivilligt byte av arbete inom organisationen eller jobbrotation som ledningen styr eller uppmuntrar.

Hur kan man mäta personalrörlighet och hantera det som ett nyckeltal?

Personalomsättning är relativt enkelt att mäta och alla lönesystem håller ordning på anställningsdatum och avgångsdatum  för alla anställda. Informationen för att mäta personalomsättningen finns redan. Svårare är att mäta personalrörlighet och arbetsrotation.

Man får börja med att tänka igenom vad man vill mäta och skapa en definition som tydligt beskriver det man vill mäta.

Byte av yrkeskod, befattning, hemvist/kostnadsställe, anställningsperioder eller anställningsnummer är begrepp som oftast finns i HR- och lönesystem och som kan beräknas för att skapa ett nyckeltal för personalrörlighet.

Att ha en bra och fungerande arbetsrotation kan kanske inte uttryckas i ett HR-nyckeltal men kan ändå utvärderas och följas upp i dialog mellan anställda och ledningen, t.ex. vid medarbetarsamtal.

Läs mer om personalomsättning i våra Blogginlägg kring HR-Nyckeltal här.