Vad är lön?

Idag tänker nästan alla att lön är pengar som sätts in på ett konto för utfört arbete en gång per månad.

 Så har det inte alltid varit, historiskt kunde det vara en summa pengar och en annan del i form av olika avtalade ersättningar.

Sveriges indelta soldater skulle bönderna försörja med ett soldattorp, en bit åkermark, en ko, tillgång till en häst, rätt att hämta ved i skogen osv.

Idag har vi på många arbetsplatser förutom lön olika typer av förmåner som, tjänstebil, kostförmån, hälsoförmån, bonus, tantiem osv. Skatteverket anger hur dessa olika förmåner ska beskattas.

Förutom en timlön eller månadslön är det vanligt med olika former av tillägg till lönen.

I skolans värd kan lärare förutom månadslönen ha förste lärartillägg, lärarlönelyft, ansvarstillägg. Tillägg som betalas via statsmedel istället för av kommunen.

För en lärare kan dessa tillägg vara 7000 – 8000 kr per månad. Alla lärare har inte dessa tillägg men för hela gruppen lärare kan det handla om c:a 5% av den totala lönesumman.

 Inom finanssektorn ska den årliga lönestatistiken från arbetsgivaren förutom månadslön redovisa summa bonus, tantiem och provision för varje anställda. För chefsnivån kan det handla om mycket stora belopp.

Olika lönebegrepp

När man tar lönestatistik är viktigt att klargöra vilket lönebegrepp man använder och vad man jämför med i förhållande till andra organisationer, så man inte jämför ”äpplen med päron”.

Några exempel på lönebegrepp:

Lönestatistiken från Svensk Näringsliv använder dels alla ersättningar i heltidsmåtten, dvs inte den faktiska utbetalda lönen utan den lön som betalas om man jobbar heltid.

Dessutom ska genomsnittliga värdet av provision, tantiem, premielön, skifts- och obtillägg samt värdet av natura och andra förmåner ingå.

 SCB lönestatistik använder ett lönebegrepp där lönen är grundlön (månadslön och timlön omräknat till månadslön) plus fasta och rörliga tillägg.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, samlar löneinformation för hela Sveriges kommuner och regioner och där lönegreppet är:

Lönerna som presenteras …är grundlöner, det vill säga exklusive rörliga ersättningar såsom tillägg för obekväm arbetstid.”

Avtalen för friskolor: när man beräknar ferielön (lärarnas betalning under jul och sommarferie) är underlaget månadslön plus ferielönegrundande tillägg (förste lärare och lärarlönelyft)

Regler för lönekartläggning:  ”hela lönen” ska analyseras med fördelning på kvinnor och män för lika och jämförbara arbeten. Med ”hela lönen” menas månadslön, tillägg och olika förmåner.

Exemplen ovan visar att det inte finns en sanning, en version av hur man ska definiera Lönebegreppet.

För oss på HR Fokus som bygger program för lönestatistik, löneanalys och beräkningar av underlag har vi löst det så att det går att enkelt bygga olika lönebegrepp beroende på sammanhanget. Man kan analysera lönestrukturen på bara månadslön och omräknad timlön, eller med olika tillägg eller bara på tillägg.

När man sedan ska jämföra sig med andra organisationer får man försäkra sig om att man jämför äpplen med äpplen och päron med päron……

Du kan kostandsfritt ladda ner vår PDF-med definitioner på 52 mätetal inom HR här

Mer information om vår lösning för KPI:er / nyckeltal inom HR finner du här

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.