Utveckla lönerevisionen!

Vi som utvecklar lösningar för lönerevision upplever att det finns ”50 nyanser av lönerevision”. Små variationer som ändå kräver stor grad av flexibilitet för att utforma lösningen så den passar olika kunders syn och behov. Variationer/nyanser av samma lösning som funnits de senaste 30 åren.

Den typiska lönerevisionen ser ut så här:
En framräknad pott/ förhandlingsutrymme fördelas ut enligt några olika principer, garantibelopp, generella påslag och individuella påslag.

Summan av påslagen ska på totalen motsvara potten/ ett förhandlingsutrymme.

Förslaget ska sedan förankras, godkännas och attesteras.

Digitalisering av lönerevisionen

Alla har I princip lämnat ”penna & papper” lösningar. De flesta har idag en Excel-lösning för lönerevisionen. Några har idag en digital lösning på webben men fortfarande är modellen samma som när man började med lönerevision för 30 år sedan.

Lönerevision med bedömningar och måluppfyllelse

Vi  har några kunder som vill utveckla processen kring lönerevision så att den mer går mot ett utvecklingssamtal där man bedömer och poängsätter bedömda kompetenser och måluppfyllelse av olika prestationer och som i nästa steg ger ett lönepåslag i kronor.

Här en beskrivning av denna process:

Denna variant av lönerevision med  bedömningar och måluppfyllelse går att kombinera med avtalens regler om garantilön m.m.

I steg 2, summeringsdelen, grupperar man resultatet så man ser antal personer och deras lönesumma i varje grupp. Därefter bestämmer man vilken höjning  som man ska göra för respektive grupp och stämmer av att totala höjningen för alla ligger inom den ramen för årets lönehöjning.

Vi har exempel där man gör bedömning i några huvudgrupper som:

  • Yrkeskompetens
  • Strategisk kompetens
  • Personlig kompetens

Som var och en sedan kan bestå av flera undergrupper.

Andra nöjer sig med bedömning på 2 – 3 områden men med samma modell som ovan.

Bedömning, summering och nya löner i kronor baserat på bedömning och måluppfyllelse. En av fördelarna med denna variant av lönerevision är att lönekriterierna kan göras tydligare. Dialogen kring bedömningen med den anställde visar inom  vilka områden de kan förbättra sig för att få en bättre löneutveckling.

Hör av dig så kan jag visa exempel på hur du kan utveckla lönerevision.

Göran Klingberg

goran.klingberg@hrfokus.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.